Data-analyse

De trainingen van Cygnus Atratus vinden doorgaans in-house plaats. Op deze manier kunnen we de training volledig toespitsen op de problematiek van uw eigen organisatie. Hiernaast betekent dit een voordeel in de kosten, doordat wij met een uurtarief rekenen.

Wij bieden trainingen aan met betrekking tot elk accountancy-gerelateerd onderwerp. Omdat de behoefte per accountantsorganisatie verschilt, passen wij de cursus daar graag op aan. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden voor een in-house training binnen uw organisatie. Dit kan via het contactformulier of neem direct telefonisch contact met ons op.

Ook kunt u inschrijven voor een van de onderstaande cursussen, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u zullen opnemen.

Verder zijn vrijwel al onze cursussen en trainingen NBA PE-geaccrediteerd.

Implementatietraining Samenstel

Een training van 10.00 tot 16.00 waarbij het proces van een samenstelopdracht in stappen wordt doorlopen aan de hand van COS 4410H. Na uitleg van de relevante theorie dient deze direct door de cursisten te worden toegepast op basis van bestaande klanten en in de relevante software. Hetgeen zij uitwerken wordt vervolgens plenair getoond en bediscussieerd met de groep.

Tijdstip: In overleg
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Terugkomdag Samenstel

Een recapitulatietraining van 10:00 tot 16:00 waarbij het proces van een samenstelopdracht in stappen wordt doorlopen aan de hand van COS 4410H en de bevindingen van de reviews door Cygnus Atratus. Per relevant onderwerp moeten cursisten het gedoceerde direct toepassen/verbeteren door middel van het aanpassen van de bestaande dossiers. Deze terugkomdag is een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie en wordt door alle cliënten van Cygnus Atratus afgenomen. 

De bovengenoemde duur van de training is een richtlijn. Verschillen in aantal reviews en diepgang bestaan afhankelijk van het type kantoor en omvang. Heeft u andere wensen, vermeld dit dan bij het inschrijven onder de ‘bijzonderheden’.

Tijdstip: In overleg
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Implementatietraining Controle

Een training van 09:00 tot 17:00 waarbij cursisten op basis van eigen (bestaande) klanten een project binnen de aanpak van Cygnus Atratus doorlopen. Alle relevante vlakken van een controle-opdracht worden geraakt tijdens de training zodat gebruikers na deze dag integrale ervaring hebben met de methode en de gebruikte techniek. Verschillende werkvormen zijn mogelijk, doorgaans worden de uitkomsten van de oefeningen plenair getoond en bediscussieerd in de groep. Gezien de hoge mate van interactiviteit wordt voor deze training een trainer-cursist ratio van 1:8 gebruikt.

Tijdstip: In overleg
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Terugkomdag Controle

Een recapitulatietraining van 09.00 tot 17.00 waarbij de meest gemaakte fouten en mogelijke optimalisaties in de controledossiers worden doorgenomen. Na de bespreking van de gemaakte aantekeningen moeten de deelnemers de uitleg direct toepassen door oefeningen en direct in het dossier aanpassen. Deze training is een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie en wordt door vrijwel alle cliënten gehanteerd in combinatie met de reguliere implementatietraining. Afhankelijk van de omvang van het kantoor en de specifieke wensen kan de review worden ingekort of uitgebreid. Deze wensen kunnen besproken worden met uw contactpersoon binnen Cygnus Atratus of ingevuld worden onder het veld 'bijzonderheden' bij inschrijving.

Tijdstip: In overleg
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Interne beheersing en systeemgerichte werkzaamheden

Deze training is voor 2020 alleen nog inhouse aan te vragen. Neem contact op met info@cygnus-atratus.nl voor de mogelijkheden en de kosten.

De cursisten nemen samen met de docent voorbeelden uit hun praktijk door om de identificatie en documentatie van beheersmaatregelen en systeemgerichte werkzaamheden te optimaliseren. Na deze cursus zijn de werknemers van het kantoor bewust bekwam op het gebied van interne beheersing en weten ze de volgende zaken te onderscheiden en conform de COS te testen:

- Interne beheersingsactiviteiten versus specifieke controle-omgeving

- ELC's en efficiënte verwerking daarvan

- Passende diepgang van testwerkzaamheden

- Wanneer interne beheersing onvervangbaar is

- Interne beheersing ten aanzien van IT inventariseren en testen

Let op: deze training is voor het huidige controleseizoen niet meer gepland. Inhouse is nog steeds mogelijk.

Tijdstip: In overleg
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Cursus Schattingen

In deze cursus van 6 uur worden de meest gemaakte fouten ten aanzien van het controleren van schattingen behandeld aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Vervolgens zal een gestructureerde stappenplan worden toegelicht voor de aanpak van schattingen. Met behulp van oefeningen zal de toegelichte aanpak van schattingen in praktijk worden gebracht.

Tijdstip: In overleg
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Data-analyse

Deze training is voor 2020 alleen nog inhouse aan te vragen. Neem contact op met info@cygnus-atratus.nl voor de mogelijkheden en de kosten.

Tijdens deze training worden voor de 5 belangrijkste posten integrale data-analyses aangeleerd. Niet alleen de techniek, maar ook de manier van denken vanuit gegevensbestanden wordt tijdens deze training overgebracht. De belangrijkste posten waarvoor analyses worden aangeleerd zijn:

- Debiteuren

- Omzet

- Onderhanden projecten

- Voorraad

- Crediteuren

Let op: voor deze training is een licentie van CaseWare IDEA vereist. Hoewel een aantal analyses (deels) in Excel mogelijk zijn, brengt het vergrote aantal handelingen beperkingen van het aantal regels een vergrote kans op fouten en onvolledigheid met zich mee. Benoem bij uw inschrijving de datum waarop u deze training graag wilt volgen.

Tijdstip: 09:00 - 17:00
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Gebruik validatiemodel

Deze training is voor 2020 alleen nog inhouse aan te vragen. Neem contact op met info@cygnus-atratus.nl voor de mogelijkheden en de kosten.

Onlangs heeft Cygnus Atratus in samenwerking met Triple A Risk Finance een validatiemodel ontwikkeld om statistisch te onderbouwen of er na het uitvoeren van werkzaamheden voldoende zekerheid is verkregen. Door onderbouwd te kiezen voor de meest risicovolle massa binnen de betreffende post kan het model een percentage zekerheid geven dat er in het overige gedeelte van de massa geen fout groter zit dan de uitvoeringsmaterialiteit. De risicovolle massa betreft hierbij doorgaans de door het controlesjabloon aangedragen selectiemethode/grens. Het juist toepassen van dit validatiemodel bespaart de accountant tijd bij het uitvoeren van de gegevensgerichte werkzaamheden. De praktijk wijst uit dat een aantal onderdelen van het validatiemodel een training rechtvaardigen:

- Het kiezen van de juiste risicovolle massa (selectiegrens).

- Het onderbouwen van de resterende risicohoogte.

- Meest gemaakte fouten bij het toepassen van steekproeven.

Tijdens de training zullen voor de doorgaans belangrijke posten (voorraad, omzet, debiteuren) praktijkvoorbeelden worden behandeld. Het is ook mogelijk om een voorbeeld uit uw eigen praktijk aan te dragen.

Let op: deze training is voor het huidige controleseizoen niet meer gepland. Inhouse is nog steeds mogelijk.

Tijdstip: 09:00 - 13:00
Locatie: Inhouse
Kosten: Nader te bepalen
Lijncontrole / verslaggeving

Deze training is voor 2020 alleen nog inhouse aan te vragen. Neem contact op met info@cygnus-atratus.nl voor de mogelijkheden en de kosten.

Deze training gaat diep in op verschillende voorbeelden van de beantwoording van de vraag 'verslaggeving' binnen de verschillende processen bij een onderneming. Na het volgen van deze training hebben assistenten alle benodigde kennis verkregen om deze vragen te vullen en te onderbouwen op een eenduidige manier die het voor reviewers begrijpelijk maakt welke relevante risico's er nog uit het verwerken van transacties komen. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van worst-practice casuïstiek waarbij er van de assistenten aan de hand van relevante theorie en uitleg wordt gevraagd van deze voorbeelden best-practices te maken. Belangrijke zaken om aan te leren zijn:

- Het belang van inherent onmogelijk zaken binnen de systemen (preventieve controle) en het bewijzen van het bestaan.

- Vanuit bovenstaande beschrijving een conclusie trekken over de relevante beweringen die vanuit het proces worden geraakt.

- Het belang van routinematige transacties en bijbehorende kennis en kunde van het personeel.

De verschillende processen komen elk meerdere keren voor, waardoor er genoeg routine wordt verkregen.

Tijdstip: 09:00 - 17:00
Locatie: Inhouse.
Kosten: Nader te bepalen
Financiële analyse

Deze cursus is bedoeld voor financiële professionals. Doorgaans wordt deze training afgenomen door accountants en controllers. Tijdens deze training wordt aangeleerd hoe zij, aan de hand van gemakkelijk te verkrijgen data, relatief simpele analyses uit kunnen voeren die tot een grote resultaatverbetering leiden voor de organisatie. De volgende onderdelen komen in de training terug:

- Het verkrijgen- en inlezen van verschillende soorten data.

- 'Standaard'analyses (stratificaties, totaliseringen en min-max) op voorgedefinieerde velden zoals prijs, aantal en andere eenheden.

- Het uitvoeren van een procesanalyse om tot risico's / value drivers en gerichte data-analyses daarop te komen.

Tijdstip: In overleg
Locatie: Inhouse
Kosten: Vanaf €1000,- (per training)
Frauderisico factoren

Vanuit de NBA is een training inzake frauderisico factoren verplicht gesteld. Wij hebben samen met gespecialiseerde gedragstrainers een training gemaakt die nauw aansluit met onze bevindingen in de prakrijk en tijdens fraude-onderzoeken. Benoem bij uw inschrijving de datum waarop u deze training graag wilt volgen, de beschikbare data zijn:

Tijdstip: 08:30 - 17:00
Locatie: Congrescentrum de Werelt Lunteren
Kosten: €500,-
Verplichte training update controlesjabloon en knelpunten (6 PE punten)

De jaarlijkse verplichte training voor cliënten van Cygnus Atratus waarin de belangrijkste updates en knelpunten uit de praktijk worden behandeld. Vooralsnog zijn de te behandelen onderwerpen de volgende:

- Documentatie bij de vraag 'verslaggeving'

- Diepgang minimale gegevensgerichte werkzaamheden 

- Data-analyse in de uitvoering

- Best practice 'omzet'

Verder is er uiteraard voor eigen vragen. De onderwerpen zijn aan verandering onderhevig aan de hand van vragen van kantoren en uitkomsten van toetsingen. Let op: deze training is voor het huidige controleseizoen niet meer gepland. Inhouse is nog steeds mogelijk.

Tijdstip: 09:00 - 16:00
Locatie: Congrescentrum de Werelt Lunteren / Inhouse
Kosten: €250,-

Data-analyse