FAQ

Hoeveel tijd kost het om jullie content in te voeren het eerste jaar?

Dit traject duurt gemiddeld  2 á 3 maanden.

De implementatie van onze content wordt altijd begeleid met een verplichte training, waarbij alle gebruikers in de filosofie en de technische vaardigheden van de content worden getraind. De vorm die dit implementatietraject krijgt, hangt af van de omvang van het kantoor en de wensen van de organisatie. Wij hebben inmiddels veel ervaring met verschillende implementatievormen. Na de training zal bij de eerste dossiers nog een leereffect waarneembaar zijn. Daarna volgt altijd nog een terugkomdag om met u het gebruik tot dusver te evalueren en mogelijke gewenste verbeteringen te bespreken. Nog voor deze tweede sessie is gepland, heeft er vaak al een tijdsbesparing van 20% in de werkzaamheden plaatsgevonden.

Hoe verhouden de kosten van jullie content zich tot de prijs van andere leveranciers?

De unieke eigenschappen van onze content vertalen zich doorgaans naar een hogere prijsstelling dan die van anderen in de markt.  Wij bieden u daarvoor branche-specifieke werkprogramma’s en een content die altijd actueel is met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving, specialistische onderwerpen en actuele vraagstukken. De hogere prijsstelling staat dus in schril contrast tot de tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering die u met onze content realiseert. U leest hier meer over in onze testimonials.

Geven jullie de garantie dat mijn dossiers een review zullen overleven?

Een garantie voor een geslaagde review kan door geen enkele brancheorganisatie of content-leverancier worden afgegeven. Cygnus Atratus biedt met de content een geavanceerd hulpmiddel dat aan de vereisten van de COS voldoet. Toch is het resultaat van de werkzaamheden altijd afhankelijk van hoe de content door de accountant wordt toegepast. Om u te helpen bij het bereiken van een goed resultaat, ondersteunen wij regelmatig bij het voorbereiden van een toetsing en bij de discussie met de toetsende instantie na de review. Zo zorgen wij ervoor dat alleen terechte opmerkingen in stand blijven. Inmiddels hebben wij legio voorbeelden van toetsingen die positief verlopen zijn. U kunt altijd bij ons terecht voor het aanleveren van referenties.

Hoe waarborg ik dat iedereen voldoende kennis van het pakket en de content verkrijgt?

De aankoop van ons pakket gaat altijd gepaard met een verplichte training voor iedereen die met de content moet gaan werken. Daarbij plaatsen wij opdrachtverantwoordelijken, opdrachtleiders en assistenten altijd bij elkaar. Dat doen wij bewust, omdat er gedurende de cursus veel praktische vragen naar voren komen die op deze manier meteen in de groep kunnen worden beantwoord. De cursustijd wordt altijd aangepast aan de omvang en het benodigde kennisniveau van de groep en bedraagt maximaal twee werkdagen (16 uur). Na de eerste cursus komt iedereen na enige tijd weer samen op een terugkomdag. Wij hebben in de tussentijd een review gedaan op een aantal van uw dossiers en op de terugkomdag bespreken we onze bevindingen dan met de gebruikers, waarbij we uiteraard ook hun ervaringen evalueren.

Hoe verhouden de kosten van jullie content zich tot de prijs van andere leveranciers?

De unieke eigenschappen van onze content vertalen zich doorgaans naar een hogere prijsstelling dan die van anderen in de markt.  Wij bieden u daarvoor branche-specifieke werkprogramma’s en een content die altijd actueel is met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving, specialistische onderwerpen en actuele vraagstukken. De hogere prijsstelling staat dus in schril contrast tot de tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering die u met onze content realiseert. U leest hier meer over in onze testimonials.

Geven jullie de garantie dat mijn dossiers een review zullen overleven?

Een garantie voor een geslaagde review kan door geen enkele brancheorganisatie of content-leverancier worden afgegeven. Cygnus Atratus biedt met de content een geavanceerd hulpmiddel dat aan de vereisten van de COS voldoet. Toch is het resultaat van de werkzaamheden altijd afhankelijk van hoe de content door de accountant wordt toegepast. Om u te helpen bij het bereiken van een goed resultaat, ondersteunen wij regelmatig bij het voorbereiden van een toetsing en bij de discussie met de toetsende instantie na de review. Zo zorgen wij ervoor dat alleen terechte opmerkingen in stand blijven. Inmiddels hebben wij legio voorbeelden van toetsingen die positief verlopen zijn. U kunt altijd bij ons terecht voor het aanleveren van referenties.

Hoeveel tijd kost de implementatie van de content in het eerste jaar?

Dit traject duurt gemiddeld 2 maanden.

De implementatie van onze content wordt altijd begeleid met een verplichte training, waarbij alle gebruikers in de filosofie en de technische vaardigheden van de content worden getraind. De vorm die dit implementatietraject krijgt, hangt af van de omvang van het kantoor en de wensen van de organisatie. Wij hebben inmiddels veel ervaring met verschillende implementatievormen. Na de training zal bij de eerste dossiers nog een leereffect waarneembaar zijn. Daarna volgt altijd nog een terugkomdag om met u het gebruik tot dusver te evalueren en eventuele gewenste verbeteringen te bespreken. Nog voor deze tweede sessie is gepland, heeft er vaak al een tijdsbesparing van 40% in de werkzaamheden plaatsgevonden.

Ik wil graag data-analyse toepassen bij een controle-opdracht. Welke opties zijn er?

Voor het uitvoeren van een data-analyse bij een controle-opdracht hebben wij meerdere mogelijkheden beschikbaar. Twee van de meest toegepaste opties zijn:

- De accountant levert de data uit de database aan ons aan. Samen bespreken we de te verrichten analyses en voeren die vervolgens uit. De accountant ontvangt hiervan een rapport.

- Cygnus Atratus gaat naar de klant van de accountant om de data boven water te halen. Samen met de accountant worden de te verrichten analyses besproken en uitgevoerd. De accountant ontvangt hiervan een rapport.

Het gebeurt ook vaak dat accountants zelf data willen leren analyseren. In dat geval gaat één van de bovenstaande opties gepaard met het aanleren van de uitgevoerde analyses en de benodigde functionaliteiten van CaseWare IDEA.

Welke toegevoegde waarde heeft data-analyse voor mijn klant; de ondernemer?

Hoewel data-analyse vaak wordt gekoppeld aan controle-opdrachten, kan de toegevoegde waarde voor ondernemingen enorm zijn. Ongeveer de helft van de data-analyses die wij uitvoeren, zijn voor ondernemers zelf. Meestal gericht op omzetmaximalisatie en bijvoorbeeld het zoeken van zwakke plekken binnen het productenbestand. Om de zwakke punten van een onderneming boven water te halen is naast de data-analyse ook altijd een procesanalyse nodig. Daarom noemen we dit een procesinformatie-analyse. De combinatie van deze twee analyses hebben tot nu toe in alle gevallen geleid tot significante resultaatverbeteringen en doelgerichte managementinformatie. Het combineren van een data- en een procesinformatieanalyse maakt de resultaten ervan voor de ondernemer zeer aantrekkelijk.

Wie is er verantwoordelijk voor de extractie van de data?

Dat kan verschillen. In de praktijk blijkt het voor de gemiddelde accountant niet gemakkelijk te zijn om data-extractie bij de klant uit te voeren. De klant weet vaak zelf ook niet hoe de benodigde data uit de database verkregen kan worden. Daarnaast is er in de markt een groot aantal verschillende typen databases in gebruik. Door onze ervaring met de extractie van data uit alle bestaande soorten databases, kunnen wij die altijd in samenspraak met de klant of indien nodig met de softwareleverancier verzorgen.

Past jullie dienstverlening wel binnen mijn controlebudget?

Tot nu toe rechtvaardigt de tijdsbesparing voor de accountant de kosten altijd. Dit lukt door de combinatie van onze ervaring met het inrichten van een efficiënte en effectieve controle en het efficiënt uitvoeren van een data-analyse. Wij voeren geen grote aantallen standaard analyses uit, maar richten ons op de kern van de controle. Tijd voor het ontdekken van onvoorziene fouten kan altijd worden afgesproken.

Een kleine inzage in de tijdsbesteding:

Het boven water halen van data neemt doorgaans niet langer dan vier uur in beslag. De meeste data-analyses blijken vervolgens gemiddeld één uur per stuk te duren.


indien u geen antwoord op uw vraag heeft kunnen vinden, neemt u dan contact met ons op via onderstaand formulier en wij reageren zo snel mogelijk op uw vraag.